ADAKAH ANDA KONTAK RAPAT?

SILA SARINGKAN RISIKO ANDA DENGAN SOALAN-SOALAN DI BAWAH


*soalan berdasarkan borang soal selidik kontak rapat Klinik Kesihatan Seksyen 7

RISIKO ANDA SEBAGAI KONTAK RAPAT ADALAH

Jika anda ingin membuat temujanji untuk ujian COVID-19, sila terus ke borang berikut. Kami akan menghubungi anda melalui Whatsapp pada nombor 016-3609086.


BORANG UJIAN COVIDBalik ke lamanan utama